andre
Ballustrada
JAN J.B. KUIPERS (Zaamslag 1953) was stadsdichter van Middelburg 2005/2006. Publiceerde meer dan 45 boeken en honderden bijdragen: geschiedenis, archeologie, letteren, SF, thrillers en jeugd-literatuur. Prijzen voor fictie en non-fictie. Essays, verhalen en poëzie o.a. in Hollands Maandblad, Optima, Spiegel Historiael, De Tweede Ronde, vertalingen in bloemlezingen als An der Grenze. Redacteur van o.m. Ballustrada. Actief als recensent, co-auteur van geschiedenismethoden. Recente titels: Thuis in Zeeland (Terra), Geschiedenis van Zeeland (Walburg Pers, met Johan Francke), Kleine leviathan (Verschijnsel).

Zie ook www.janjbkuipers.nl