andre
Ballustrada
THOM SCHRIJER publiceerde gedichten in Nederlandse en Vlaamse literaire tijdschriften, in verzamelbundels en op het internet. Hij won prijzen als de VU-podium Poëzieprijs 2000 en de Parmeno Poëzieprijs. In 2000 verscheen zijn door Saskia Eggink geïllustreerde en vormge-geven bundel Lege Schommels, najaar 2001 zijn tweede bundel Uitvergroot. Schrijer houdt organi-seert ook poëzie-evenementen. Gaf poëzieworkshops voor o.m. de Zeeuwse Volksuniversiteit. In 2009 verscheen de nieuwe bundel Langs binnenpaden.

Zie ook www.thom-schrijer.nl