Stichting Zeeuws Licht en Ballustrada

 

Mannen van Papier is een initiatief van Stichting Zeeuws Licht, de uitgever van Ballustrada, literair tijdschrift voor het Nederlandse taalgebied. Het blad is ontstaan en volwassen geworden in Zeeland en beleeft in 2011 het 25jarig bestaan. Twee keer per jaar verschijnt er een uitgave van minstens 100 pagina’s. Ballustrada wil een podium bieden aan jonge schrijvers, aan minder bekende auteurs met verrassende kwaliteiten en aan een kring van bekende auteurs die zich verbonden weet met het periodiek. Karakter: onafhankelijk, dus dwars. De redactie is altijd op zoek naar originaliteit en kwaliteit. Het tijdschrift kent verschillende vaste rubrieken. Een literaire column van Minor, Taal ver Taal door Johan Everaers, de serie korte essays De juiste verkeerde verbanden door Jan J.B. Kuipers, de rubriek De gesel en de veer en de in het oog springende reeks over Laaglandse Poëzie. Deze biedt telkens een inkijk in de poëzie van een groep dichters die zich op grond van leeftijd, opvattingen of geografie onderscheidt. En dat steeds met een verklarende inleiding van een gastredacteur. Verder in Ballustrada: verhalen, essays, poëzie, grafiek, prozaschetsen.

De redactie bestaat uit André van der Veeke, Jan J.B. Kuipers en Johan Everaers.

 

BALLUSTRADA en de MANNEN VAN PAPIER

 

De MANNEN VAN PAPIER zijn Wim Hofman, Jan J. B. Kuipers, Thom Schrijer en André van der Veeke. Ze vertegenwoordigen alle regio’s van de provincie Zeeland. Thema’s van hun voorstellingen zijn: Waarom schrijven wij?, Spraakverwarring, Topografie. Iedere dichter brengt met zijsprongen, omtrekkende bewegingen of onverhoedse aanvallen zijn teksten voor het voetlicht. Poëzie moet de toehoorder in het hart raken. Dat is het uitgangspunt. Het thema, het decor van beeldend kunstenaar en MvP-regisseur Ko de Jonge en de inzet van beeldmateriaal maken van de voordrachten een samenhangend geheel. Gitarist Albert de Vos verbindt met zijn virtuoze muziek de optredens met elkaar.

wie
waar
contact
Ballustrada